Het Moordspel 2017

Spel

Het Moordspel is een online wedstrijd van de Friese bibliotheken tijdens de Spannende Boekenweken van 9 t/m 25 juni. Het Moordspel bestaat uit een spannend verhaal, een klassieke 'whodonit' dat in delen gepubliceerd wordt. Dit jaar heeft Nyk de Vries het verhaal 'De Festivalmoord' geschreven! Iedereen kan online meelezen, discussiëren over de dader, hints oplossen en kans maken op mooie prijzen. 16 juni zetten we de proloog online en kun je kennis maken met de personages.

Nyk de Vries

OVER DE SCHRIJvER:

Nyk de Vries

Nyk de Vries is schrijver en muzikant. Hij werd geboren in de Friese Wouden (Noardburgum), een element dat regelmatig terugkeert in zijn werk. Voor het Moordspel putte hij uit zijn rijke ervaring als muzikant en literair performer. Door de jaren heen stond hij op een veelvoud aan podia, van Poetry International, tot aan Lowlands en Crossing Border. Zijn laatste roman 'Renger' werd bekroond met de Piter Jelles Literatuurprijs.

HET VERHAAL - DE PROLOOG

Wat is er gebeurd? Het festival onder de rook van Leeuwarden begon prachtig, prima optredens en schitterend weer, maar toen de band van Keimpe Hooghiemstra aantrad, tegen het eind van de middag, sloeg het noodlot toe. Na een wilde beklimming van de geluidstoren stortte de impulsieve zanger Keimpe − voor z'n fans beter bekend als De Keimp − van het dak van het podium. Men denkt eerst aan een ongeluk, maar al gauw wordt duidelijk dat er meer aan de hand was. 

Lees hier verder

Proloog

 

[ beluister de proloog via Soundcloud ]

Wat is er gebeurd? Het festival onder de rook van Leeuwarden begon prachtig, prima optredens en schitterend weer, maar toen de band van Keimpe Hooghiemstra aantrad, tegen het eind van de middag, sloeg het noodlot toe. Na een wilde beklimming van de geluidstoren stortte de impulsieve zanger Keimpe − voor z'n fans beter bekend als De Keimp − van het dak van het podium. Natuurlijk werd er gedacht aan een ongeluk, maar omdat de zanger om mysterieuze redenen minutenlang boven op het dak verbleef was een onderzoek onvermijdelijk.

 

De zaak kwam onbedoeld verder in de media door de aanklacht die de Koerdische dichter Boran indiende. Hij maakte bezwaar tegen het politieoptreden, omdat hij als usual suspect urenlang werd ondervraagd en twee dagen in de cel verbleef. Volgens de politie werd de dichter vlak na de fatale val onder verdachte omstandigheden in de buurt van het podium gevonden. Tijdens een nogal chaotische persconferentie gaf de perschef toe dat er fouten zijn gemaakt, met als excuus het gigantisch onweer dat vlak na de fatale val losbarstte.

 

Een terugkerende vraag is waarom een deel van de band doorspeelde, terwijl zanger Keimpe boven op het podiumdak zat, onzichtbaar voor het publiek. Volgens een bezoeker klommen verschillende mensen omhoog om Keimpe naar beneden te halen, waaronder organisator Bar Kommerij, een bandlid en een verwarde fan. Onderzocht is of de organisatie nalatig is geweest wat betreft de veiligheid, maar daarvoor is geen enkele aanwijzingen gevonden. Volgens de politie heeft de organisatie juist accuraat opgetreden, vooral door het ferme optreden van Bar Kommerij. Door alle roering heeft de eigenzinnige vrouw inmiddels landelijke bekendheid gekregen en neemt regelmatig zitting in talkshows, waar ze steevast als 'De Piraat' wordt aangekondigd, door haar zwarte ooglapje.

 

Verondersteld wordt dat Keimpe's benen verstrikt zijn geraakt in het microfoonsnoer, waarna hij z'n evenwicht verloor en naar beneden is gevallen. Toch komt de mogelijkheid van zelfmoord ook regelmatig ter sprake. Jarenlang riep Hooghiemstra dat hij tot 'de club van 27' zou gaan behoren, de groep muzikanten die allemaal op 27-jarige leeftijd overleden, door overmatig alcohol- en drugsgebruik, met Amy Winehouse als laatste tragische voorbeeld. Desondanks wordt deze suggestie niet erg serieus genomen, omdat nergens een afscheidsbrief is gevonden. Daar komt bij dat Keimpe juist aan iedereen vertelde dat zijn beste werk eraan zat te komen.

 

Zo blijven er veel vragen onopgelost. Zijn fans, die hem nu steevast aanduiden met DeKeimp, en natuurlijk zijn dierbaren doen alle moeite om de waarheid boven tafel te krijgen. Er zijn teveel onduidelijkheden om de zaak te laten rusten. Wat is er gebeurd met Keimpe? Wat ging er in zijn hoofd om in die laatste minuten? Koste wat het kost willen ze weten wat er zich op dat podiumdak heeft afgespeeld, hoog boven het weidse festivalterrein, onder de rook van Leeuwarden.

x

Deel 2 - bassist ale

 

[ beluister deel 2 via Soundcloud ]
 

Een grote stofwolk waait op. Het heeft al weken achter elkaar niet geregend. Ale zit achter het stuur van het bandbusje, zoals altijd. Hij is de vaste rots. Of hij is altijd de klos, zo zou je het ook kunnen noemen. Toch maakt een ding alles goed: Sheila zit naast hem. Hij glimlacht, als ze even haar hand op zijn arm legt en die vluchtig streelt.

 

Ale tilt z'n petje op en veegt het zweet van z'n voorhoofd. De rest van de band zit achterin. Ze hebben vooraf met z'n allen kort gerepeteerd, om de set door te nemen, vooral omdat er voor de gelegenheid drie blazers bij zijn. Sheila benadrukte steeds dat dit een enorm belangrijk optreden is, misschien wel het belangrijkste tot nu toe. Keimpe zei er gek genoeg niks over. Hij was opvallend stil tijdens de repetitie, en dat is hij nog steeds.

 

Als Ale op het klokje op het dashboard kijkt, ziet hij dat het optreden pas over vier uur is. Ze zijn zo vroeg, zei Sheila vooraf, om alvast de sfeer op het festivalterrein te kunnen proeven. Het terrein ziet er inderdaad mooi uit. De houten pallets waarmee veel van de locaties zijn vormgegeven, doen Ale denken aan z'n boerenachtergrond.

 

Achter het podium waar het optreden plaatsvindt, laden ze de apparatuur uit. Iedereen werkt goed mee, behalve Keimpe die alweer de hort op is, zoals zo vaak wanneer er zwaar spul moet worden gesjouwd. Hij staat verderop voor een wit punttentje, waar hij krachtig wordt omhelsd door een grote vrouw. Ze drukt hem bijna plat. Het is maar spel, zo weet Ale. De grote vrouw is Bar. Ze is van de organisatie. Keimpe en Bar kennen elkaar al heel lang, al begrijpt Ale niet precies waarom ze nou zo dik met elkaar zijn, net zoals hij geen idee heeft waarom Bar een ooglapje draagt. Het is van voor zijn tijd.

 

Ale kent Keimpe van de middelbare school. Vanaf de vierde klas waren ze meteen onafscheidelijk. Best vreemd eigenlijk, omdat hun achtergronden zo verschilden. Ale en Keimpe hebben door de jaren heen samen veel meegemaakt. Maar van de jaren daarvoor, van Keimpe's jeugd weet Ale eigenlijk niks.

 

'Kom eens hier jong,' roept hij richting het witte punttentje. 'Help ook eens mee verdomme.'

 

Sheila die net een versterker weg heeft weggesjouwd, komt aanlopen en sist Ale toe dat hij Keimpe moet laten.

 

'Nou moe,' steunt Ale, als Sheila weer is verdwenen, hoewel hij begrijpt dat Keimpe als zanger moet netwerken. De oude vriendschap tussen Keimpe en Bar is de reden dat ze hier vandaag optreden. Het is een vriendendienst. Zo crescendo gaat het immers niet met de band, niet zoals vroeger, toen ze de grote nieuwe naam waren en iedereen ze wel wilde hebben. Het valt Ale op dat Keimpe, anders dan in het busje, ineens weer erg levendig is. Keimpe is bewegelijk en Ale hoort hem tegen Bar zeggen: 'Mijn beste werk komt eraan Bar! Het komt eraan!'

 

 

x
x