Het Moordspel 2017

Spel

Het Moordspel is een online wedstrijd van de Friese bibliotheken tijdens de Spannende Boekenweken van 9 t/m 25 juni. Het Moordspel bestaat uit een spannend verhaal, een klassieke 'whodonit' dat in delen gepubliceerd wordt. Dit jaar heeft Nyk de Vries het verhaal 'De Festivalmoord' geschreven! Iedereen kan online meelezen, discussiëren over de dader, hints oplossen en kans maken op mooie prijzen. 16 juni zetten we de proloog online en kun je kennis maken met de personages.

Nyk de Vries

OVER DE SCHRIJvER:

Nyk de Vries

Nyk de Vries is schrijver en muzikant. Hij werd geboren in de Friese Wouden (Noardburgum), een element dat regelmatig terugkeert in zijn werk. Voor het Moordspel putte hij uit zijn rijke ervaring als muzikant en literair performer. Door de jaren heen stond hij op een veelvoud aan podia, van Poetry International, tot aan Lowlands en Crossing Border. Zijn laatste roman 'Renger' werd bekroond met de Piter Jelles Literatuurprijs.

HET VERHAAL - DE PROLOOG

Wat is er gebeurd? Het festival onder de rook van Leeuwarden begon prachtig, prima optredens en schitterend weer, maar toen de band van Keimpe Hooghiemstra aantrad, tegen het eind van de middag, sloeg het noodlot toe. Na een wilde beklimming van de geluidstoren stortte de impulsieve zanger Keimpe − voor z'n fans beter bekend als De Keimp − van het dak van het podium. Men denkt eerst aan een ongeluk, maar al gauw wordt duidelijk dat er meer aan de hand was. 

Lees hier verder

Proloog

 

[ beluister de proloog via Soundcloud ]

Wat is er gebeurd? Het festival onder de rook van Leeuwarden begon prachtig, prima optredens en schitterend weer, maar toen de band van Keimpe Hooghiemstra aantrad, tegen het eind van de middag, sloeg het noodlot toe. Na een wilde beklimming van de geluidstoren stortte de impulsieve zanger Keimpe − voor z'n fans beter bekend als De Keimp − van het dak van het podium. Natuurlijk werd er gedacht aan een ongeluk, maar omdat de zanger om mysterieuze redenen minutenlang boven op het dak verbleef was een onderzoek onvermijdelijk.

 

De zaak kwam onbedoeld verder in de media door de aanklacht die de Koerdische dichter Boran indiende. Hij maakte bezwaar tegen het politieoptreden, omdat hij als usual suspect urenlang werd ondervraagd en twee dagen in de cel verbleef. Volgens de politie werd de dichter vlak na de fatale val onder verdachte omstandigheden in de buurt van het podium gevonden. Tijdens een nogal chaotische persconferentie gaf de perschef toe dat er fouten zijn gemaakt, met als excuus het gigantisch onweer dat vlak na de fatale val losbarstte.

 

Een terugkerende vraag is waarom een deel van de band doorspeelde, terwijl zanger Keimpe boven op het podiumdak zat, onzichtbaar voor het publiek. Volgens een bezoeker klommen verschillende mensen omhoog om Keimpe naar beneden te halen, waaronder organisator Bar Kommerij, een bandlid en een verwarde fan. Onderzocht is of de organisatie nalatig is geweest wat betreft de veiligheid, maar daarvoor is geen enkele aanwijzingen gevonden. Volgens de politie heeft de organisatie juist accuraat opgetreden, vooral door het ferme optreden van Bar Kommerij. Door alle roering heeft de eigenzinnige vrouw inmiddels landelijke bekendheid gekregen en neemt regelmatig zitting in talkshows, waar ze steevast als 'De Piraat' wordt aangekondigd, door haar zwarte ooglapje.

 

Verondersteld wordt dat Keimpe's benen verstrikt zijn geraakt in het microfoonsnoer, waarna hij z'n evenwicht verloor en naar beneden is gevallen. Toch komt de mogelijkheid van zelfmoord ook regelmatig ter sprake. Jarenlang riep Hooghiemstra dat hij tot 'de club van 27' zou gaan behoren, de groep muzikanten die allemaal op 27-jarige leeftijd overleden, door overmatig alcohol- en drugsgebruik, met Amy Winehouse als laatste tragische voorbeeld. Desondanks wordt deze suggestie niet erg serieus genomen, omdat nergens een afscheidsbrief is gevonden. Daar komt bij dat Keimpe juist aan iedereen vertelde dat zijn beste werk eraan zat te komen.

 

Zo blijven er veel vragen onopgelost. Zijn fans, die hem nu steevast aanduiden met DeKeimp, en natuurlijk zijn dierbaren doen alle moeite om de waarheid boven tafel te krijgen. Er zijn teveel onduidelijkheden om de zaak te laten rusten. Wat is er gebeurd met Keimpe? Wat ging er in zijn hoofd om in die laatste minuten? Koste wat het kost willen ze weten wat er zich op dat podiumdak heeft afgespeeld, hoog boven het weidse festivalterrein, onder de rook van Leeuwarden.

x

Deel 4 Drummer Sheila

 

[ beluister deel 4 via Soundcloud ]

Het concert staat op het punt van beginnen. Het duurt allemaal niet lang meer. Het veld voor het podium stroomt langzaam vol. De band en de blazers zijn bezig met een eenvoudige line-check. De bas van Ale klinkt dreunend over het podium.

 

'Waar is Keimpe nou?' vraagt Sheila zich hardop af, terwijl ze haar krullen los schudt.

 

Ze kijkt omhoog naar het dak van de podium, en dan naar rechts, naar de stellage van de geluidstoren. Snel loopt ze naar voren om het microfoonsnoer van Keimpe te inspecteren. Het ligt netjes opgerold. Het is op z'n minst twintig meter lang, dat moet genoeg zijn.

 

'Het moet spontaan en toevallig lijken,' mompelt ze in zichzelf, 'daar zal veel vanaf hangen.'

 

Links zijn de blazers aan het inspelen. Het zijn professionele lui, daar zal het niet aan liggen. Met haar hand boven haar ogen kijkt ze het publiek in. Spiedend tuurt ze langs de hoofden, tot de technicus haar aandacht vraagt.

 

'Kick,' roept hij vanachter het mengpaneel aan de zijkant.

 

Snel neemt ze plaats achter haar speciale drumkit, waar ze halfstaand achter zit. Met haar rechterlaars geeft ze twee forse slagen tegen de basdrum. Op dat moment komt eindelijk Keimpe van achteren het podium oplopen. Onwennig kijkt hij naar Sheila. Zij maakt een onopvallend knikje, in de richting van het microfoonsnoer.

 

Keimpe was niet enthousiast geweest toen ze met het plan was gekomen.

 

'Wil je me dood hebben?' had hij gevraagd.

 

'Natuurlijk niet,' had ze meteen geantwoord.

 

Ze schudt haar hoofd als ze denkt aan Keimpe's grootspraak van de afgelopen dagen, dat ie grootse dingen gaat maken. Zij is immers degene die al jarenlang met het materiaal moet komen. Ze vroeg wat hij precies bedoelde met dat fantastische werk dat gaat komen, maar hij had geheimzinnig gezwegen. Hij zei alleen dat hij het autobiografisch schrijven heeft ontdekt. Daarmee komt het materiaal als het ware vanzelf naar boven. Ik hoef alleen maar aan die rivier te gaan zitten, had hij dichterlijk geantwoord.

 

Nog harder slaat ze tegen de basdrum. Ha! Nu zou Keimpe ineens hard gaan werken zeker.

Ze gelooft hem niet meer. Hoe vaak heeft ze hierover nagedacht, hoe vaak heeft ze nagedacht over Keimpe, als vooral een blok aan haar been? Vandaag kiest ze voor zichzelf. Vandaag zet ze zichzelf op de voorgrond. Daar ligt de toekomst.

 

Op dat moment buigt Ale zich naar haar toe en vraagt wat ze nou precies bedoelde met dat doorbassen.

 

'Lieve Ale,' bitst ze tegen hem, 'ik kan je niet steeds bezighouden. Nu moet je het zelf doen. Ik kan toch dingen aan je overlaten?'

 

Een moment sluit Sheila haar ogen. Normaal gesproken heeft ze altijd alles onder controle, maar vanmiddag komt de wereld hard bij haar binnen. Heeft ze het niet te ingewikkeld gemaakt allemaal? Moet ze de hele opzet misschien laten varen? Ze denkt aan wat Bar, de organisatrice, zonet zei, dat het geluk een handje moet worden geholpen. Ze heeft gelijk. Dat is absoluut wat er vandaag moet gebeuren. Vandaag is de dag.

 

Vanaf de zijkant komt een teken van de technicus. Nog één minuut tot showtijd. Sheila inspecteert snel haar toms en floortoms, tot ze vlak voor het podium een meisje in een ruimvallende zomerjurk ziet. Is dat die Tjitske, Tjitske Noorderhout of iets dergelijks? Die lellebel met wie Keimpe ooit een slippertje heeft gemaakt, of misschien wel twee? Wat doet zij hier? Gaat zij de hele zaak in de war schoppen?

 

Kijk nou! Hoe ze haar jurk strak trekt om alles extra lekker uit te laten komen.

 

Sheila wil roepen: 'Hé, bewakers, scouts! Zien jullie niet dat die meid daar langs het hek glipt!'

 

x
x